Trên bước đường tu

Tấm bản đồ chỉ dẫn

 1. HỌC TẬP
 2. NGHIÊN CỨU
 3. TU LUYỆN
 4. THI TRIỂN CÔNG LỰC
 5. CỨU NGƯỜI, GIÚP ĐỜI
 6. THÀNH TỰU CÔNG ĐỨC
 7. TRUYỀN DẠY

Quan điểm về tu luyện

Cuộc sống nhân sinh, tất cả là tu luyện

Con người luôn cần tu luyện mới mong có chỗ đứng trong trời đất (Nhân bất vi kỷ, Thiên tru Địa diệt)

TẤT CẢ LÀ TU LUYỆN

 1. Học tập là tu luyện
 2. Nghiên cứu là tu luyện
 3. Làm việc là tu luyện
 4. Ứng xử là tu luyện
 5. Hành xử là tu luyện
 6. Sinh hoạt hàng ngày là tu luyện
 7. Công việc thường nhật là tu luyện
 8. Cuộc sống gia đình là tu luyện
 9. Các mối quan hệ xã hội là tu luyện
 10. Năng lực làm việc, quản trị, lãnh đạo là tu luyện
 11. Kiếm tiền là tu luyện
 12. Hạnh phúc là nhờ tu luyện
 13. Giàu có là nhờ tu luyện
 14. Thành công là nhờ tu luyện